Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Criterii definitorii ale intreprinderilor sociale

Există numeroase accepțiuni referitoare la întreprinderile sociale care reflectă atât înţelegerea teoretică, cât şi cea instituţională a acestora. Definiția propusă de către Rețeaua europeană de cercetare (European Research Network - EMES) pentru identificarea organizațiilor ce pot fi denumite "întreprinderi sociale" propune 4 criterii care reflectă dimensiunea economică și antreprenorială a activităților și 5 criterii care înglobează dimensiunea socială a acestora.

Criterii economice:

  • o activitate continuă de producere de bunuri și/sau vânzare de servicii;
  • un grad ridicat de autonomie;
  • un nivel semnificativ de risc economic;
  • un volum minim de muncă plătită (ceea ce presupune inclusiv un nivel ridicat de voluntariat)

Criterii sociale:

  • un scop asumat explicit în beneficiul comunității;
  • o inițiativă lansată de către un grup de cetățeni;
  • capacitatea de luare a deciziilor nu este bazată pe proprietatea de capital;
  • natura participativă care implică diferitele părți angrenate în activitățile desfășurate;
  • o distribuire limitată a profitului.