Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Dimensiunea europeană a economiei sociale

În Europa, termenul generic de economie socială include asociaţii (inclusiv cele de ajutor reciproc, cunoscute ca societăţi mutuale) dar și alte tipuri de organizații special reglementate în acest sens, fundaţii, cooperative, întreprinderi sociale, care se constituie din solidaritatea membrilor şi care urmăresc asigurarea independenţei economice a acestora.

Parlamentul European acordă o importanţă deosebită economiei sociale ; prin adoptarea unei rezoluţii referitoare la economia socială, eurparlamentarii au avut în vedere atât recunoaşterea organizaţiilor acestui sector cât și promovarea unui nou model economic centrat pe nevoile sociale.

Deşi există concepte divergente asupra situației economiei sociale în fiecare țară, cooperativele, societățile mutuale, asociațiile și fundațiile pot fi considerate ca fiind elementele centrale ale economiei sociale. Acestea sunt mai răspândite în țările în care conceptul de economie socială este cel mai acceptat – respectiv în majoritatea statelor membre UE-15, mai puţin Irlanda și Finlanda.

În noile state membre UE, foste comuniste, recunoașterea conceptului de economie socială este limitată, existând diferențe semnificative cu privire la dezvoltarea componentelor economiei sociale între noile state membre UE și vechile state UE-15. Principala diferență rezidă în numărul foarte scăzut de societăți mutuale din sfera economiei sociale, în parte și datorită unui cadru legal inadecvat pentru înființarea acestora; totuși, în aproape jumătate dintre noile state membre economia socială este reprezentată prin componenta de asociații și fundații.