Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Economia socială în România

Pentru sectorul nonguvemamental, 1990 a însemnat startul unui proces rapid de dezvoltare. În România, formele juridice sub care se constituie organizaţii neguvernamentale sunt: asociaţii, fundaţii sau federaţii. Statistic, cele mai multe organizaţii constituite în România sunt asociaţii, numărul total al organizaţiilor neguvernamentale înregistrate atât în evidenţele Institutului Naţional de Statistică, cât şi în Registrul Naţional O.N.G., fiind în creștere la toate tipurile de organizaţii. Dintre organizaţiile administraţiei private, ONG-urile (asociaţiile şi fundaţiile) au înregistrat cea mai mare creștere în perioada 1996 – 2006 – când numărul lor a crescut de aproape 5 ori. Din punct de vedere geografic, trei regiuni concentrează peste 58% din totalul organizaţiilor neguvernamentale din România. Cele mai multe organizaţii sunt înregistrate în regiunile Bucureşti – Ilfov (22% din totalul organizaţiilor înregistrate), în centru şi nord-vest (câte 18% din numărul total de organizaţii înregistrate). ONG-urile sunt forme de organizare predominant urbane, 87% dintre organizații fiind înregistrate și funcţionând în mediul urban.

Forme de organizare a economiei sociale în România:

  • Organizații neguvernamentale (ONG)
  • Asociații de pensionari
  • Case de ajutor reciproc - ale salariatilor (CAR), respectiv ale pensionarilor (CARP)
  • Ateliere protejate
  • Cooperative (de credit, de consum, meșteșugărești, agricole, pescărești, forestiere, de transporturi, etc)