Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Întreprinderile sociale şi reciclarea deşeurilor

Pentru de a reduce cantitatea de deşeuri care trebuie gestionate, multe ţări europene încurajează repararea de bunuri şi consolidarea unei piaţe de produse second-hand prin canalele tradiţionale ale atelierelor meşteşugăreşti. Frecvent, această abordare adaugă o dimensiune socială obiectivului de protejare a mediului înconjurător, prin dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderi de reparare şi reciclare din domeniul economiei sociale, combinând astfel efectele pozitive sociale şi economice.

În prezent, întreprinderile din cadrul economiei sociale ctivează, în principal, în zona a 3 fluxuri importante de deşeuri:

  • deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE);
  • textile;
  • mărfuri voluminoase de uz casnic.

În sectorul de reparaţii şi reutilizare, aceste întreprinderi contribuie la protecția mediului. Ele favorizează economisirea resurselor întrucât extinde durata de viaţă a produselor și facilitează tratarea și reciclarea corespunzătoare adeşeurilor de echipamente electrice şi electronice.