Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Întreprinderile cooperative

La nivel European, întreprinderea cooperativă este definită de către Cooperatives Europe ca fiind: "asociaţie autonomă de persoane unite în mod voluntar pentru a-și satisface nevoile și aspirațiile economice, sociale și culturale comune printr-o întreprindere deţinută în comun şi controlată democratic". Principiile cooperativelor pot fi aplicate oricărei forme de activitate economică, iar dimensiunea lor poate varia de la mici întreprinderi (de exemplu- un magazin) la unităţi mari şi complexe. Principalele tipuri de cooperative care operează în UE sunt: agricole, de intermediere financiară (bănci, asigurări), vânzări cu amănuntul, construcţii de locuinţe, muncitoreşti - meşteşugari, comercianţi, agricultori etc. Alte tipuri frecvent întâlnite sunt cooperativele de consum, farmaceutice, de producţie, sociale, ale femeilor, de pescuit, de sănătate, educaţie, uniuni de credit, bănci, turism, ș.a.

Deși în România economia socială este un concept care a căpătat notorietate recentă, există o tradiție îndelungată a unor forme de economie socială încă de la începutul secolului trecut. Cooperativele au avut o pondere semnificativă în activitatea econo¬mică inclusiv în perioada regimului comunist. Pentru unele zone, mai ales cele din sudul ţării, activitatea cooperativelor meşteşugăreşti a însemnat înainte de 1989, aproximativ 50% din activitatea economică a judeţului. În perioada 1990-2000 în sectorul cooperatist s-a produs o reducere dramatică a volumului de activitate, prin vânzarea activelor și/sau desfiinţare datorată noilor condiţii economice. Restrângerea numărului și activităţii sectorului cooperatist a continuat mai accentuat în zonele în care această organizare era predominantă înainte de 1989.