Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Articol

Seminar de responsabilizare si implicare a comunitatilor locale la Tulcea

15 aprilie 2013

Asociația Salvați Dunărea și Delta, prin Centrul Regional de Sprijin al Economiei Sociale Tulcea, a organizat vineri, 12 aprilie 2013, Seminarul de responsabilizare și implicare a comunităților locale privind incluziunea socială, managementul deşeurilor şi economia socială. La întâlnire au răspuns prezent reprezentanți ai autorităţilor locale, judeţene şi regionale, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din regiunea Sud-Est şi ai altor structuri asociative, patronatelor și agenţilor economici.

Principalele subiecte abordate în cadrul seminarului au fost economia socială, motor al dezvoltării comunităților locale, oportunitățile de afaceri sociale în regiune, de ce este necesară dezvoltarea segmentului de antreprenoriat social în Delta Dunării, dar și care sunt impedimentele acestui demers.

În discursul său, Liviu Mihaiu, președintele Asociației Salvați Dunărea și Delta a arătat că inițiativele antreprenoriale de dimensiuni mici, de tip bottom-up, aparținând comunităților locale pot rezolva problemele cu care se confruntă Delta Dunării într-un mod profitabil pentru oameni și natură. Guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, Eduard Bratfanov, a subliniat că autoritățile publice sunt responsabile de conturarea viziunii de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, care să stimuleze spiritul antreprenorial, să faciliteze accesul la resurse și să încurajeze, prin educație, echilibrul între protejarea naturii și activitățile umane. De asemenea, au fost identificate oportunități de afaceri sociale în zonă: deșeurile naturale rezultate în urma igienizării suprafețelor stuficole, valorificarea în regim en gros a deșeurilor de ambalaje rezultate îndeosebi din activitatățile turistice, revigorarea meșteșugurilor tradiționale: împletituri din papură și acoperișuri din stuf. Și în Delta Dunării, economia socială reprezintă o șansă persoanele aparținând grupurilor vulnerabile. Participanții la seminar au împărtășit din experiența lor în acest domeniu, dar au identificat și obstacole la nivel de mentalitate și resurse financiare. Evenimentul a creat o platformă de dialog între cei prezenți care se va continua și după această întâlnire, în cadrul proiectului.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Economia socială, o soluție pentru mediul înconjurător iniţiat şi coordonat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje SA. cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investeşte în oameni!.