Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește în oameni!"

Articol

Stuful - resursă regenerabilă din Delta Dunării.
Cum să-l protejăm, cum să-l folosim?

26 noiembrie 2012

În Delta Dunării suprafeţele stuficole acoperă o suprafaţă de circa 156.000 ha din care cele potenţial recoltabile însumează aproximativ 70.000 ha corespunzătoare unui potenţial productiv de 166.000 tone. Comunitățile locale din Delta Dunării se află încă în stadiul de tatonare a acestei oportunități, în prezent fiind înregistrate extrem de puține cereri de concesionare a suprafețelor acoperite cu stuf. Oamenii, economia locală, dar și natura ar putea beneficia de pe urma valorificării acestei resurse.

Recoltatul şi arderea periodică reprezintă căile cele mai eficiente de conservare a stufăriilor. Recoltarea în scopuri comerciale este un mijloc de conservare a stufărişurilor şi poate fi dezvoltată prin găsirea de noi pieţe de desfacere. Ambele scopuri de îmbunătăţire a producţiei şi de conservare pot fi atinse dacă se va ţine cont de următoarele recomandări:

  • Stuful monodominant poate fi recoltat în scopul producerii de material pentru construcţii cu o periodicitate de 1-2 ani. Dacă această perioadă este mai mare de doi ani, atunci stufăriile, pentru a firecoltate, trebuie arse pentru a putea fi recoltate în scopuri economice.
  • Pentru a putea carta arealele care au fost recoltate sau arse în anul anterior este necesar să se utilizeze procesarea imaginilor satelitare din luna aprilie a anului pentru care se doreşte cartarea. Pentru oevaluare corectă a zonelor ce pot fi recoltate şi a stării stufăriilor în general sunt necesare şi verificări anuale în teren.
  • Se recomandă ca stufărişurile pe plaur din zona maritimă, care sunt cel mai mult afectate de recoltarea mecanică, să fie recoltate cu o periodicitate de 3 – 4 ani pentru a se reface.
  • Pentru a preveni distrugerea rizomilor de stuf, se recomandă să se folosească tehnologiile tradiţionale de recoltat stuf manual, sau recoltatul mecanic cu maşini a căror presiune specifică pe sol nudepăşeşte 100g/cm.
  • Pentru a preveni degradarea stufărişurilor, recoltatul se va efectua numai în perioada 25 octombrie - 15 martie. Pe solurile organice a căror portanţă este redusă se recomandă ca recoltarea să se efectuezeîn aceeaşi perioadă, dar numai când solul este îngheţat.
  • Pentru a preveni fragmentarea plaurului se interzice trecerea repetată pe aceleaşi drumuri a utilajelor de transportat stuf din teren către platformele de depozitare. Amenajarea şi întreţinerea platformelor de depozitare a stufului trebuie să intre în atribuţiile recoltatorului, iar eliberarea acestor platforme trebuie efectuată până cel târziu la data de 30 iunie.
  • Platformele trebuiesc amenajate pe terenurile cu portanţa bună şi înălţate pentru a nu fi supuse inundaţiilor.
  • Recoltatorii resursei stuficole trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni poluarea solurilor sau apelor cu reziduurile ce rezultă în urma activităţii de recoltare. Deasemenea recoltatorii trebuie să iamăsurile necesare de prevenire a incendiilor.